NABÍDKA

Jednání se státní správou na všech úrovních.

STAVEBNÍ POVOLENÍ
domy, penziony, garáže, zemědělské stavby…

VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ
rybníky, čov, kanalizace, vodovody…

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA
vodohospodářské, pozemní, dopravní stavby…

ODBORNÉ POSUDKY
biologické posudky, znalecké posudky…

KOMPLEXNÍ DOTAČNÍ SERVIS
rybníky, cesty, dílny, penziony…

GEODETICKÉ A POZEMKOVÉ ČINNOSTI
dělení pozemků, jednání v pochybnostech…

ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
zamítnuté žádosti, nesouhlas se stanovisky…